GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich powstało w 1959 roku. Pierwszą przewodniczącą została Stanisława Gdańska a jej zastępcą Cecylia Szabat. W kolejnych latach przewodniczącą została Teodora Wojnarska. Od 2005 roku na czele koła stoi Danuta Kula. KGW brało udział w "Święcie Ziemi" w Warszawie, promowało także Gminę Leżajsk w Niemczech. Corocznie bierze udział w imprezach organizowanych przez GOK Gminy Leżajsk, między innymi we "Włościańskim Jadle", "Jarmarku Kapuścianym" oraz Dożynkach Gminnych, otrzymując nagrody za promocję staropolskich potraw. Od kilku lat KGW organizuje imprezę "Spotkanie Zespołów Ludowych - Co tam za miedzą?".
Co roku wykonuje tradycyjne palmy wielkanocne do kościoła oraz wieńce dożynkowe. W swoim gronie Koło organizuje Babską Kolędę, Dzień Kobiet, Andrzejki oraz sylwestra.

W skład Koła wchodzą:chalupki
Danuta Kuła - przewodnicząca
Halina Klin - zastępca przewodniczącej
Barbara Szpila
Renata Lis
Barbara Grazda
Monika Krupa
Stanisława Jasie
Anna Kuraś
Halina Kruk
Maria Paszko
Krystyna Wanat
Maria Lubecka
Teresa Muszyńska
Urszula Żak
Elżbieta Leja
Dorota Janusz

Halina Gołąb