GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej założone zostało w 1958 r. przy Kółku Rolniczym i liczyło wówczas 12 członkiń. Obowiązki przewodniczącej koła pełniła pani Apolonia Knaź. Kobiety zrzeszone wówczas w KGW to przeważnie gospodynie posiadające gospodarstwa rolne. Ich głównym zadaniem było przede wszystkim podniesienie na wyższy poziom gospodarki rolnej, rozwój hodowli zwierząt domowych, troska o ład i porządek w domu i obejściu, troska o wychowanie dzieci i młodzieży. Tak najkrócej można przedstawić cele KGW. Jak wiele wymagają one starań, wysiłku i energii najlepiej wiedzą kobiety. W latach 60-tych przewodniczącą koła została Pani Władysława Śliwa - Wojtaś, która pełni obowiązki Koła do chwili obecnej. W okresach przeważnie zimowych organizowano kursy gotowania i pieczenia. Członkinie chętnie przychodziły na takie kursy, ponieważ żądne były wiedzy kulinarnej.
Kursy te odbywały się w prywatnych starych domach u pani Marii Dziob i u pani Antoniny Półtorak, a później w Szkole Podstawowej w Giedlarowej i tam też odbywały się uroczyste zakończenia kursów połączone z wieczorkami tanecznymi. Instruktorką tych kursów była pani Michalina Wawrzaszek. Oprócz kursów gotowania i pieczenia oraz różnych pokazów i degustacji, organizowane były kursy kroju i szycia, kurs hafciarski, kosmetyczny, dziewiarski oraz nakrycia do stołu. Członkinie KGW w Giedlarowej są nie tylko dobrymi gospodyniami, ale również dobrymi matkami - kilka z nich za dobre wychowanie swoich dzieci odznaczonych zostało "Orderem Serca Matki". Za uznanie zasług dla województwa Rzeszowskiego Prezydium Województwa Rady Narodowej w Rzeszowie w dniu 7.02.1977 r. nadało KGW w Giedlarowej odznakę "Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego". W 1975 r. dzięki staraniom GS "SCh" w Leżajsku powstał Ośrodek Nowoczesna Gospodyni, który wyposażony został w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, meble oraz wypożyczalnię naczyń. Jego pierwszą kierowniczką była pani Józefa Kula, która obecnie przebywa w USA a od 1981 r. v-ce przew. Koła pani Maria Wojtyna. W tym czasie Koło należało do jednych z najaktywniejszych w gminie. W ramach wymiany doświadczeń do Giedlarowej przyjeżdżały członkinie innych gmin, między innymi z Gminy Łańcut - KGW Sonina.
KGW przyczyniło się do budowy Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wpłacając na ten cel kwotę 700 zł oraz wsparło budowę Pomnika Matki Polki kwotą 500 zł. We wszystkich tych działaniach pomagała Instruktor Kółek Rolniczych w Leżajsku pani Elżbieta Gąsior oraz Instruktor ds. gospodarstwa domowego, pracownica Urzędu Gminy w Leżajsku, pani Maria Śliwa. Dzięki staraniom przewodniczącej Koła Gminna Spółdzielnia
"SCh" w Leżajsku zakupiła magiel dla tutejszych mieszkańców. Były to chwile, które minęły bezpowrotnie.W związku ze zmianami jakie nastąpiły w Polsce w roku 1989 GS "SCh" w Leżajsku zlikwidowało ONG a tym samym jego wyposażenie oraz wypożyczalnię, przyczyniając się do zawieszenia działalności koła. Działalność tę wznowiono w 1995 r.
W 2002 r. KGW, wraz z Kapelą Ludową oraz zespołem śpiewaczym "Folusz" z Giedlarowej, jako jedno z nielicznych kół, zostało zaproszone do Warszawy na jubileusz 55- lecia Redakcji Polskiego Radia program 1-szy. KGW zostało także zakwalifikowane do konkursu pt. "Nasze kulinarne dziedzictwo" organizowanego przez R.R.R radia oraz redakcję "Modna Gospodyni", zajmując 2-gie miejsce. Na spotkaniu w 1999 r. z okazji Dnia Matki gościła w Giedlarowej delegacja pań ze Stanów Zjednoczonych, z Pensylwani. W ostatnich latach KGW zorganizowało kilka bali sylwestrowych i zabaw karnawałowych.
Zmienił się wizerunek wiejskiej kobiety. To nie są już kury domowe. Współczesne gospodynie dbają o swój wygląd, interesują się nowościami kosmetycznymi i modnymi ubraniami.
Do KGW w Giedlarowej należy obecnie 21 osób, są to gospodynie domowe, pielęgniarki, pracownicy administracji państwowej, sklepowe oraz emerytki.
Władysława Wojtas - przewodnicząca
Grażyna Krówka - V-ce przewodnicząca
Krystyna Niemczyk - sekretarz
Danuta Sudołgiedlarowa
Antonina Opiat
Alicja Suszyło
Władysława Czapla
Emilia Burek
Krystyna Leniart
Emilia Kuczek
Helena Hołota
Janina Błotni
Alicja Rozlazły
Agnieszka Wojtyna
Halina Zachara
Edyta Lipińska
Grażyna Opiat
Czesława Duda
Bożena Niemczyk
Anna Niemczyk
Anna Kuczek