GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Dzień Seniora w Przychojcu

„DZIEŃ SENIORA" to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku. Znają smak trudów życia, poznali czasy bojaźni o siebie, bliskich i rodzinę, zaznali niedostatku. 

Pomimo tych doświadczeń, dokonali rzeczy niezwykłych. Tworzyli na nowo i z sukcesem rodzinne kręgi, wychowali kolejne pokolenia, zapewnili swoim dzieciom, wnukom i prawnukom poczucie sensu i pewności, a życie dostarczyło i dostarcza im wielu radości. 9 lutego takie radosne spotkanie Seniorów odbyło się w Szkole Podstawowej w Przychojcu. Nie zabrakło również zaproszonych gości, którzy licznie zgromadzili się, by wspólnie z Seniorami świętować ich dzień. Na wszystkich czekał przepyszny obiad i poczęstunek przygotowany przez KGW w Przychojcu, a popołudnie umiliły występy dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej, Zespołu "Kalina" z Przychojca, Zespołu "Malina" z Malenisk i Zespołu "Piskorowiczanie" z Piskorowic.