GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Ośrodek Kultury w Maleniskach

budynek

Maleniska to niezwykle urokliwa, niewielka miejscowość. Jej początki sięgają 29 października 1947 roku, kiedy to Maleniska zostały wyłączone z obszaru miasta Leżajska. Administracyjnie przynależą do Gminy Leżajsk, Powiatu Leżajskiego i Województwa Podkarpackiego.
Aktualnie funkcję sołtysa pełni Stanisław Leśko. Pomaga mu Rada Sołecka w składzie: Janusz Buszta, Ewelina Cebula, Stanisław Kudyba, Czesław Kuraś.
Tuż po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczęto budowę szkoły podstawowej. Inicjatorami byli ówcześni radni – Antoni Kułacz oraz Andrzej Marciniak. Oni także organizowali główne prace budowlanych tj. wyznaczali mieszkańców wsi do poszczególnych robót. Głównymi majstrami-budowniczymi byli bracia Garbaccy, którzy pochodzili z Leżajska. Duży wkład w budowę szkoły miał klasztor oo. Bernardynów, który podarował drewno na cały budynek.
Budowę ukończono w 1947r., a we wrześniu 1948r. było poświęcenie szkoły.
W szkole były dwie klasy, korytarz i kancelaria oraz mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszą kierowniczką szkoły i nauczycielką zarazem była Aniela Urbańska. Uczniowie uczyli się do klasy VI, a VΙΙ klasę kończyli w Jelnej. Szkoła w Maleniskach podlegała pod władze miasta Leżajska.
W latach 2005-2009 budynek przeszedł kompleksową modernizację. Wewnątrz budynku zamontowano system centralnego ogrzewania oraz wybudowano nowe toalety. Dokonano modernizacji kuchni szkolnej. Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz ocieplenie stropu, wymiana poszycia dachowego oraz elewacji to dalsze prace, które nadały budynkowi nowy estetyczny wygląd. W tym okresie również w ogrodzie szkolnym zostało dosadzonych kilkadziesiąt krzewów i drzew ozdobnych. Wokół budynku ułożono kolorowe chodniki z kostki brukowej.
Obecnie budynek szkoły z okalającym go ogrodem jest wspaniałą wizytówką placówki oświatowej w Maleniskach. Kolejne remonty zostały zrealizowane w roku 2016. Odnowiono zewnętrzną elewację budynku oraz odmalowano sale lekcyjne. Wymienione zostały także drzwi wewnętrze i lampy w salach lekcyjnych.
W części budynku Szkoły Podstawowej od 1 marca 2017 roku został otwarty Ośrodek Kultury. Obywają się tam zajęcia taneczno-teatralne oraz zajęcia plastyczne. Na świeżym powietrzu realizowane są ćwiczenia nordic-walking. W Ośrodku kultury przeprowadzane są próby scholii oraz Zespołu „Malina".
Swoją działalność rozszerza miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Przez wiele lat funkcję Przewodniczącej pełniła Barbara Bąk a od roku 2016 powiększonemu i rozbudowanemu Kołu przewodniczy Ewelina Cebula.

Pracownicy:
- Anna Golik – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

 

Świetlica czynna w godzinach:
Poniedziałek: 11.30 – 18.00
Środa: 12.00 – 18.00
Czwartek: 11.30 – 19.30
Piątek: 11.30 – 18.00
Sobota: 12.00 – 20.00

 

Amatorski ruch artystyczny – harmonogram zajęć

 

Poniedziałek: - zajęcia taneczne – godz.13.00
- Nordic-walking – godz. 18.00

Środa: - zajęcia taneczne – godz. 13.00
- Nordic-walking – godz. 18.00

Czwartek: - gry i zabawy ruchowe – godz. 13.00

Piątek: - Nordic-walking – godz. 18.00

Sobota: - projekcja bajek i filmów – godz. 12.00
- zajęcia teatralne – godz. 14.00
- próba zespołu „Malina" - 18.00