GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

O nas

W powojennej historii Giedlarowej inicjatywa budowy domu kultury pojawiła się tuż po oddaniu do użytku szkoły podstawowej w 1958 roku, czyli na przełomie lat 50/60 XX wieku. Realizacja całego przedsięwzięcia trwała od 1962 roku do 19 lipca 1964, kiedy to dokonano bardzo uroczystego otwarcia i oddania do użytku wiejskiej publiczności nowoczesnego na owe czasy obiektu.
Pierwszym kierownikiem Gromadzkiego Domu Kultury w Giedlarowej został p. Michał Drzewicki, który tym samym był pierwszym powojennym animatorem życia kulturalnego na wsi. Powstają pierwsze zespoły artystyczne:
Zespół Wokalny "Filipinki", Strażacka Orkiestra Dęta ,a w 1969 roku Kapela Ludowa , która po wielu reorganizacjach personalnych działa do dziś.
Po utworzeniu l stycznia 1973 roku Gminy Giedlarowa Gromadzki Dom Kultury przekształcono na Gminny Ośrodek Kultury. Większy zasięg działania, nowe zadania - wszystko to zadecydowało o poszerzeniu bazy lokalowej. W latach 1973-1975 trwa kapitalny remont obiektu. W jego wyniku dobudowano drugą kondygnację, gdzie znalazła swoje pomieszczenia Gminna Biblioteka Publiczna. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną stały się wzorcowymi placówkami kulturalnymi, jednymi z niewielu w województwie rzeszowskim. Zwiększona kadra instruktorska organizuje Amatorski Ruch Artystyczny.
W roku 1976 nastąpiły zmiany administracyjne w kraju, powstała Gmina Leżajsk, która powołała Gminny Ośrodek Kultury w Leżajsku z siedzibą w Giedlarowej. Zakres działania nowego GOK-u zwiększył się o teren 12 miejscowości całej Gminy Leżajsk.
Wraz z upływem lat wzrasta poziom życia wsi, a wraz z nim zapotrzebowanie mieszkańców na wyższy poziom usług kulturalnych. GOK stara się sprostać tym wymaganiom. Dzięki zwiększonym dotacjom finansowym z Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można przeprowadzić kolejny remont kapitalny. Zmiany wystroju wnętrza, głównie sali widowiskowej, zmiana oświetlenia, modernizacja pomieszczeń magazynowych (adaptacja na kuchnię), doprowadzenie gazu ziemnego do budynku - wszystko to bardzo wpłynęło na podniesienie poziomu estetycznego placówki. Prace remontowe zakończono w październiku 1981 roku.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte charakteryzują się szerokim rozwojem sieci filialnej GOK. Powołuje się do życia Filie GOK w: Chałupkach Dębniańskich, Dębnie, Piskorowicach i Brzozie Królewskiej. Trwają adaptacje istniejących budynków (głównie remiz OSP) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej. I tak kolejno przekazuje się do użytku społeczeństwa we wsiach:
1987 - w Chałupkach Dębniańskich,
1989 - w Piskorowicach,
1991 - nowy, wybudowany od podstaw obiekt w Wierzawicach,
1993 - w Biedaczowie,
2008 - na bazie OSP - w Dębnie,
2012 – w Brzózie Królewskiej.
Gminny Ośrodek Kultury realizując swoje zadania statutowe organizuje imprezy oświatowe, artystyczne, rozrywkowo - rekreacyjne, prowadzi zespoły artystyczne, koła i kluby zainteresowań. W miejscowościach Gminy, gdzie nie ma placówek filialnych – w okresie letnim prowadzi festyny plenerowe, w oparciu o estrady przenośne . Ponadto GOK sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością placówek filialnych na terenie Gminy Leżajsk oraz zapewnia im metodyczną i organizacyjną pomoc. Za pracę instytucji odpowiedzialny jest dyrektor.
Po rezygnacji ze stanowiska pierwszego włodarza tej placówki ster przekazywano kolejno w ręce twórczych propagatorów kultury – kolejno dyrektorami Gminnego Ośrodka Kultury byli:
- Stanisław Brzuzan – 1981- 1989
- Marek Krauz - 1989- 1997
- Boguslaw Rup – 1998-2007
- Stanisław Majcher – 2007 – 2012
- Marek Krauz – od 1 maja 2012 do nadal.

Ośrodek Kultury dotowany jest przez Gminę Leżajsk. Od kilku lat pozyskuje się też dodatkowe środki na finansowanie zadań m.in. z Powiatu Leżajskiego, a także z różnych programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dotacji unijnych. Organizację imprez wspierają również firmy i sponsorzy. Z pozyskanych w ten sposób funduszy prowadzone są remonty,/ 2007-2008 oraz 2011-2012/ prowadzi się zakup strojów, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego. Ośrodek Kultury w Giedlarowej również dużo czasu i środków finansowych poświęca na kultywowanie ludowych obrzędów i zwyczajów, poprzez organizowanie folklorystycznych imprez, bądź na dokumentowanie /filmy, wydawnictwa/.
Na przestrzeni pięćdziesięciu lat zmienił się nasz kraj, zmienił się świat i życie ludzi. Zmieniają się oczekiwania i zainteresowania naszych odbiorców. Uległy zmianie warunki działalności, zmieniały się formy i metody pracy Ośrodka Kultury. Nie zmienia się jedno – instytucja ta spełnia swe statutowe zadania w zakresie edukacji kulturalnej i organizacji imprez. Zawsze stara się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców – pełni wszak wobec nich usługową rolę. Ośrodek Kultury działa dla mieszkańców wsi i dzięki współpracy z mieszkańcami.

 

Imprezy organizowane obecnie przez Ośrodek Kultury w Giedlarowej:
1. „Lasowiackie kolędowanie" – spotkanie kolędniczych zespołów obrzędowych
2. Dzień Seniora w Giedlarowej, Przychojcu, Hucisku, Maleniskach, Starym Mieście
3. Gminna Parada Straży Grobowych /co rok w innej miejscowości/
4. Kwietniowe Harce Teatralne – Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych,
5. Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
6. Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich – „Włościańskie Jadło",
7. Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu,
8. Święto Wsi Stare Miasto
9. Festyn Bezalkoholowy w Maleniskach,
10. Święto Wsi Hucisko,
11. Dożynki Wiejskie- poświęcenie wieńca w Giedlarowej
12. Dożynki Gminne /co rok w innej miejscowości/
13. Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała"
14. Jesienne Spotkania Teatralne
15. Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej
16. Wieczór Andrzejkowy
17. Premiera musicalu – Koncert Dobroczynny
18. Wieczerza wigilijna dla osób samotnych
19. Opłatek dla członków amatorskich zespołów ludowych.

 

W ramach Ośrodka Kultury działają:
1. Zespół Folklorystyczny „Folusz"– grupa obrzędowa i taneczna,
2. Dziecięca Grupa Rytmiczna
3. Zespół Taneczny „Maraton Boogie"
4. Grupa musicalowa
5. Szkoła Muzyczna DO-RE-MI
6. Grupa wokalna

Pozostałe zespoły działające przy GOK:
1. Zespół Instrumentalno-wokalny „Sami Swoi" z Huciska,
2. Dziecięcy Zespół Taneczny „Tramelka" ze Starego Miasta
3. Zespół „Jagoda" ze Starego Miasta
4. Zespół „Kalina" z Przychojca
5. Zespół „Malina" z Malenisk

Przy Ośrodku działa Koło Gospodyń Wiejskich, które prowadzi wypożyczalnię naczyń stołowych.

 

GOK świadczy także różnego rodzaju usługi:
• wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe,
• wynajem sprzętu nagłaśniającego,
• wypożyczalnię zestawów ogródkowych /stoły+ławki/,
• wynajem estrady

 

Pracownicy:
Marek Krauz – Dyrektor
Magdalena Niemczyk – kierownik artystyczny
Lucyna Wraga – główny księgowy
Jadwiga Kula – instruktor ds. kulturalno-wychowawczych
Stanisław Osip – instruktor ds. muzyki
Leszek Kuczek – kierownik administracyjny
Lesław Błądek – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Halina Zachara – referent administracyjny
Alicja Rozlazły - pracownik gospodarczy

 

Ośrodek czynny:
poniedziałek-piątek: 7.00-20.00
oraz podczas imprez.

 

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285
37-300 Leżajsk
tel. ,fax: 17 2425117
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.